آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  یکشنبه، 21 مهر 1398

slide5
slide4
slide2
slide3
slide1

آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو

آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید تبدیل ب الکوی پالتو‌کنید چند پست قبلتر هست الکوی،پالتو پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود این پالتو ازاد میباشد یقه را گشاد کنید وبازی،یقه را بکشید و لقی،را فراموش نکنید اگه خواستید برای این مدل دکمه بذارید توجه کنید ک بازی یقه هر مقدار هست شما دوسانت بالاتر بگیرید ک دکمه...آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید و برش از سرشانه را طراحی کنید ۸سانت رویهمگرد اضاف کنید فاصله کارور و‌یقه را نصف کنید ۱۰_۱۳سانت خارج شوید یقه را مثل شکل طراحی کتید خطشکست فرضی بکشید و ۱/۲یقه پشت بالا بزوید یقه را مثل شکل طراحی کنید تکه هاشور خورده را کپی کنید برای سجاف الگوی پشت را...آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید برش از سرشانه را طراحی کنید خط،شکست را بکشید دوتا لقی ۰/۵میل روی یقه بگیرید خط شکست را ب سه قسمت تقسیم‌کنید و و روی نقطه دوسوم یقه را طراحی کنید طراحی یقه را با دقت و ظرافت انجام‌دهید یقه رو کپی کنید تکه رویی یقه را طبق شکل طراحی کنید و کپی کنید برگرد...