آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 8 اسفند 1398

slide4
slide2
slide3
slide5
slide1

آموزش شومیز پاپیونی + الگو

آموزش شومیز پاپیونی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید ب پنس کنفور منتقل کنید ، یقه را مثل شکل طراحی کنید و دوتا لقی روی یقه بکیرید و دوسانت از سرشانه کم کنید ، الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید ، تقسیم بندی والان را طبق شکل روی استین انجام دهید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس را ب پهلو‌انتقال دهید یقه را ۱_۱/۵س گشاد کنید از خط کمر ۸_۱۰س خارج شوید و یقه را بکشید یقه را طراحی کنید سه تا لقی نیم بگیرید جلوی لباس را طراحی کتید و اوزمان دهید بالاتنه پشت را بکشید پنس را ب پهلو انتقال دهید و یقه را گشاد کنید و پایین تنه را اوزمان دهید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
امروز با آموزش شومیز در خدمتتون هستم این مدل با پارچه های کشی و حریر و کرپ حریر قشنگ‌میشه . اگه از پارچه های کشی استفاده کردین حتما الگو پارچه های کشی رسم کنید برای رسم الگو کشی اندازه های ۱/۴دورکمر و سینه و باسن را ۱_۲سانت کمتر بگیرید ، الگوی بالاتنه را بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید و و یقه را گشاد کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید ، یقه را گشاد کنید ، الگوی پشت را بکشید و پنس را ب پهلو انتقال دهید ، یقه را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود از سرشانه ۷_۸س پایین امده و طراحی را انجام دهبد و ب وسط جلو ۸_۱۰سانت اضاف کنید الگوی پشت را کشیدن و گودی پهلو را صاف کنید و پنس زیر سینه روی الکو باز میماند الگوی پشت را مثل شکل اصلاح کنید استین را باکادر ۱/۲دور بازو بعلاوه ۶_۵بکشید مچ...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه راهم میتوانید انتقال دهید هم میتوتید خالی کنید یقه را گشاد کنید و کمر را برش دهید بعد از جدا کردن کمر قسمت پایین را اوزمان دهید مقداری یقه را مثل شکل طراحی کتید روی یقه نیم سانت لقی،بگیرید و‌حلقه را ۱/۵_۲سانت تنگ کنید الگو پشت را بکشید و تغییرات را مثل شکل اعمال کنید بالاتنه پشت و...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیرسینه هم بسته شود بعد از بستن پنس ها را ب یقه انتقال دهید و ب خط وسط جلو ۳سانت برای پیلی وسط جلو اضاف کنید یقه را مقداری گشاد کنید الگوی پشت را بکشید یقه را گشاد کنید الگوی استین سه ربع بکشید برش را طراحی کنید فاصله Aتا. Bرا اندازه بگیرید کادری بکشید و مثل شکل اوزمان دهید ک حاالت حلزونی...آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر،سینه باز میماند از خط کارور ۳_۴سانت پایین امده و بذش میزنیم فاصله الف تا ب را مشخص کنید روی حلقه را اندازه بگیرید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را کشیده مچ را جدا کنید فاصله ای ک روی بالاتنه را اندازه زدید روی تاج استین مثل شکل جدا کنید مقداری ب...آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو

آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید ب پنس کنفور منتقل کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید و دوتا لقی روی یقه بکیرید و دوسانت از سرشانه کم کنید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید تقسیم بندی والان را طبق شکل روی استین انجام دهید طراحی والان را انجام دهید قسمت هاشور خورده دورریز میباشد والان را کپی کنید و اوزمان...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه راببندید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید از گودی گردن ۳_۴سانت پایین امده و از حلقه ۱_۲سانت برش دهید روی برش ۲تا اوزمان ۳_۴سانت بدهید یقه را گشاد کنید قسمت نقطه چین را کپی کنید و هفت یقه را ب یقه بدوزید و قسمت علامت ( ً)خورده را تا بزنید و اتو کنید یقه سه سانت را رسم‌کنید الگوی پشت را...