آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  شنبه، 16 آذر 1398

slide2
slide1
slide5
slide3
slide4

آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو

آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه باز میماند ، قد استین را ب سرشانه اضافه کرده و پهلوی شنل را مثل شکل طراحی کنید ، الگوی پشت را بکشید و و قد استین را ب سرشانه اضافه کنید ، پهلو را مثل شکل طراحی کنید ، یقه شکاری روی فرنچ را مثل شکل طراحی کنید ....