آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  چهارشنبه، 2 بهمن 1398

slide3
slide5
slide2
slide4
slide1

آموزش دوخت شنل + الگو

آموزش دوخت شنل + الگو
ابتدا پهنای سرشانه را روتن اندازه بگیرید دایره ای با قطر ۱۰۰_۱۳۰سانت رسم کنید فاصله ABراتقسیم به ۴کنید از قسمت اول ۱/۲پهنای سرشانه ب طرفین بروید...آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو

آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه باز میماند ، قد استین را ب سرشانه اضافه کرده و پهلوی شنل را مثل شکل طراحی کنید ، الگوی پشت را بکشید و و قد استین را ب سرشانه اضافه کنید ، پهلو را مثل شکل طراحی کنید ، یقه شکاری روی فرنچ را مثل شکل طراحی کنید ....