آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 8 اسفند 1398

slide4
slide2
slide3
slide5
slide1

آموزش تنظیم اندازه گیری دکمه و جادکمه

آموزش تنظیم اندازه گیری دکمه و جادکمه
برای اندازه زدن قطر دکمه متر رو. دور دکمه مثل شکل بپیچید نصف اندازه بدست امده دور دکمه قطر دکمه میباشد به طور مثال اگه دور دکمه ۶سبود قطر دکمه ۳س میشود برای ب دست اوردن اندازه جادکمه قطر دکمه را بعلاوه ۰/۳تا۰/۵سانت کنید ...