آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  چهارشنبه، 2 بهمن 1398

slide3
slide5
slide2
slide4
slide1

آموزش الگوی آستین پایه

آموزش الگوی آستین پایه
کادری ب عرض ۱/۲دور بازو بعلاوه ۲_۳سانت بکشید و با طول قد استین دلخواه از گوشه کادر ۱۲_۱۵سانت پایین امده برای اندامهای نرمال معمولا ۱۲_۱۳سانت پایین میاییم خط را ب سه قسمت تقسیم‌کرده و ۲_۳سانت از گوشه کادر داخل میشویم‌ از از نقطه اول یک سانت بالا رفته و از نقطه سوم ۰/۵سانت پایین امده طراحی تاج را انجام دهید قسمت پایین استین ۱/۲دور مچ را...آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه

آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه
کادری ب عرض/۱/۲دور باسن یا دور سینه بعلاوه ۶_۷س بکشید و ب طول قد لباس بزای خطهای عرضی از کادر ب اندازه ۱/۶دور گردن بعلاوه ۱پایین امده و خط،گردن رسم‌میکنیم . از خط،گردن قد بالاتنه پایین امده و خط کمر را رسم‌میکنیم از بین خط،گردن و خط کنر نصف کرده خط،سینه رسم میکنیم و خط،سینه و خط،گردن را نصف خط،کارور را بدست میاوریم ، از نقطه ۱_۱۶تمام...آموزش رسم الگوی اولیه لباس کودک

آموزش رسم الگوی اولیه لباس کودک
رسم کادر: طول الگو= قد بالاتنه عرض الگو= یک دوم دور سینه+10(برای سایز بزرگتر) یا 8 یا 6 (برای سایزهای کوچکتر) رسم خط پهلو: کادر را از وسط نصف میکنیم رسم خط سینه: قد بالاتنه را نصف میکنیم رسم خط کارور: فاصله گردن تا سینه را نصف میکنیم تا خط کارور به دست آید رسم خط شانه: از خط گردن 2-3 سانت پایین می آییم الگوی پشت: هلال یقه را با گودی 1.5...