آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 8 اسفند 1398

slide4
slide2
slide3
slide5
slide1

آموزش گرفتن لقیهای بالاتنه جلو و پشت

آموزش گرفتن لقیهای بالاتنه جلو و پشت
لقی های واجب که برای لباسهای اندامی و جذب و مجلسی بیشتر کاربرد داره ، گرفتن لقی برای این هست که پف و چروکهای روی لباس اصلاح بشه و لباس روی تن خوب بشینه و برای لباسهای آزاد نیازی به گرفتن این لقیها اصلا نیست . اولین لقی مربوط ب حلقه استین هست ک هرچی،سینه بزرگتر باشه این لقی بیشتر میشه دو تا چهار سانت در قسمت گودترین یقه گرفته میشود...آموزش الگوی آستین پایه

آموزش الگوی آستین پایه
کادری ب عرض ۱/۲دور بازو بعلاوه ۲_۳سانت بکشید و با طول قد استین دلخواه از گوشه کادر ۱۲_۱۵سانت پایین امده برای اندامهای نرمال معمولا ۱۲_۱۳سانت پایین میاییم خط را ب سه قسمت تقسیم‌کرده و ۲_۳سانت از گوشه کادر داخل میشویم‌ از از نقطه اول یک سانت بالا رفته و از نقطه سوم ۰/۵سانت پایین امده طراحی تاج را انجام دهید قسمت پایین استین ۱/۲دور مچ را...آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو

آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو یقه را ۳_۴سانت گشاد کنید ، برش عصایی را طراحی و از قسمت کمر برش دهید ، الگو را از خط کمر برش دهی کنید د . و در قسمت برش عصایی مثل شکل اوزمان دهید برای پیلی ، روی همگرد را ۶_۸س در نظر بگیرید و یقه را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید ، یقه را گشاد کنید ، الگوی پشت را بکشید و پنس را ب پهلو انتقال دهید ، یقه را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه

آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه
کادری ب عرض/۱/۲دور باسن یا دور سینه بعلاوه ۶_۷س بکشید و ب طول قد لباس بزای خطهای عرضی از کادر ب اندازه ۱/۶دور گردن بعلاوه ۱پایین امده و خط،گردن رسم‌میکنیم . از خط،گردن قد بالاتنه پایین امده و خط کمر را رسم‌میکنیم از بین خط،گردن و خط کنر نصف کرده خط،سینه رسم میکنیم و خط،سینه و خط،گردن را نصف خط،کارور را بدست میاوریم ، از نقطه ۱_۱۶تمام...آموزش اصول اولیه اندازه گیری بالاتنه

آموزش اصول اولیه اندازه گیری بالاتنه
ابتدا نواری را دور کمر میبندیم(نوار کرسله) .. گودی کمر دقیقا روب روی ارنج هست دست را صاف نگه دارید و نقطه روبروی ارنج میشه گودی کمر ) اندازه بالاتنه را از گودی گردن تا جایی ک نوار بسته شده اندازه بگیرید دور سینه را مثل کمر مقداری ازاد جوری ک متر مقداری حرکت کنه یا با چهار انگشت ایستاده اندازه میگیریم دور کمر را مقداری ازاد یا ی انگشت زیر...آموزش دوخت سویشرت + الگو

آموزش دوخت سویشرت + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود توجه کنید برای. این گشادی کت ۱/۴های دورباسن سینه کمر بعلاوه۲شود قد استین را اضاف کنید و یقه را از گودی گردن دو سانت و از وسط جلو‌۳_۴سانت گشاد کنید . استین را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود از سرشانه ۷_۸س پایین امده و طراحی را انجام دهبد و ب وسط جلو ۸_۱۰سانت اضاف کنید الگوی پشت را کشیدن و گودی پهلو را صاف کنید و پنس زیر سینه روی الکو باز میماند الگوی پشت را مثل شکل اصلاح کنید استین را باکادر ۱/۲دور بازو بعلاوه ۶_۵بکشید مچ...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه راهم میتوانید انتقال دهید هم میتوتید خالی کنید یقه را گشاد کنید و کمر را برش دهید بعد از جدا کردن کمر قسمت پایین را اوزمان دهید مقداری یقه را مثل شکل طراحی کتید روی یقه نیم سانت لقی،بگیرید و‌حلقه را ۱/۵_۲سانت تنگ کنید الگو پشت را بکشید و تغییرات را مثل شکل اعمال کنید بالاتنه پشت و...آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...