آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 8 اسفند 1398

slide4
slide2
slide3
slide5
slide1

آموزش دوخت مانتو اسپرت یقه فرنچ + الگو

آموزش دوخت مانتو اسپرت یقه فرنچ  + الگو
الگو بالاتنه را کشیده پنس،سرشانه را بسته پنس،زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید (در مورد این انتقال توضیح میدم‌ک اگه مثلا پتس زیر سینه ۲سانت هست این دوسانت را از خط پهلو روی خط کمر کم کنید ) ، روی خط کارور را برش دهید و پهلو را اوزمان دهید ، فاصله بین هط وسط جلو و پهلو را ب سه قسمت تقسیم‌کنید و ۱/۳از سمت پهلو را حدا کنید و برش را ایجاد کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
امروز با آموزش شومیز در خدمتتون هستم این مدل با پارچه های کشی و حریر و کرپ حریر قشنگ‌میشه . اگه از پارچه های کشی استفاده کردین حتما الگو پارچه های کشی رسم کنید برای رسم الگو کشی اندازه های ۱/۴دورکمر و سینه و باسن را ۱_۲سانت کمتر بگیرید ، الگوی بالاتنه را بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید و و یقه را گشاد کنید...آموزش دوخت پیژامه + الگو

آموزش دوخت پیژامه + الگو
کادری ب اندازه ۱/۲دور باسن بعلاوه ۱۰برای اقایان و بعلاوه ۴برای خانومها بکشید باطول قد شلوار ، کادر را نصف کرده برای قد فاق شلوار ۱/۳قد شلوار بایین امده و‌خطفاق را بکشید ، برای الگوی گلو‌قد فاق را ۱/۳جدا کرده و ۵سانت خارج شده و گشادی فاق جلو را رسم‌کنید برای الکوی پشت قد فاق را نصف کرده و ده سانت خارج شوید و هلال فاق پشت را رسم کنید ،...آموزش دوخت پالتو شنل + الگو

آموزش دوخت پالتو شنل + الگو
امروز با آموزش پالتو شنل در خدمتتون هستم این مدل نیاز به دو الگو دارد یک الگو برای بالاتنه و الگوی دیگر که اصلاح میشود و تبدیل به شنل میشود ، الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدوو ب پنس زیر سینه انتقال و مقدار۳_۵سانت اوزمان دهید و یقه را گشاد کنید و دوسانت روی همگرد برلی الگو در نظر بگیرید ، الگوی پشت را بکشبد...آموزش دوخت بلوز گره ای + الگو

آموزش دوخت بلوز گره ای + الگو
این مدل لباس با پارچه های ریون و لمه که کشی هستن خیلی ، شیک‌و قشنگ‌میشه اگه برای دوخت ریون ب مشکل برمیخورید این نکات را رعایت کنید : از سوزن ته ابی استفاده کنید ... زیر پایه چرخ را چسب بزنید .. روزنامه زیر پارچه گذاشته و دوخت کنید موقع دوخت اصلا پارچه را نکشید تا پایه خودش پارچه را حرکت بده .. و درجه دوخت چرخ را حتما کم‌کنید من خودم روی...آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو

آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه باز میماند ، قد استین را ب سرشانه اضافه کرده و پهلوی شنل را مثل شکل طراحی کنید ، الگوی پشت را بکشید و و قد استین را ب سرشانه اضافه کنید ، پهلو را مثل شکل طراحی کنید ، یقه شکاری روی فرنچ را مثل شکل طراحی کنید ....آموزش دوخت پیراهن مردانه الگو آستین ، یقه و محل قرار گرفتن جیب + الگو

آموزش دوخت پیراهن مردانه الگو آستین ، یقه و محل قرار گرفتن جیب + الگو
آموزش استین ، کادری ب عرض ۱/۴دورسینه منهای دو‌ ( اگه مچ استین پیلی ندارد ) و یا ۱/۴دورسینه بعلاوه. دو در صورتی که مچ استین پیلی دار میباشد و باطول استین منهای مچ را رسم‌کنید ، به اندازه ۱/۶دور سینه از کادر پایین بیایید ، کادر را مثل شکل کپی کنید ، تاج استین را مثل شکل طراحی کنید ، دور مچ را از طرفین استین دوسانت کم کنید و جای بلیطی استین...آموزش دوخت پیراهن مردانه قسمت بالاتنه جلو + الگو

آموزش دوخت پیراهن مردانه قسمت بالاتنه جلو + الگو
کادری ب عرض ۱_۲دور سینه یا باسن بعلاوه ۸_۱۰سانت بکشید ب طول قد بالاتنه ، کادر را ب این صورت تقسیم بندی کنید ، برای یقه ۱/۸دور سینه تقسیم بر ۲داخل و پایین امده و از،ابتدای کادر ۱/۲کل سرشانه داخل شده علامت بزنید و ۲_۳سانت شیب سرشانه را پایین بیایید و سرشانه را رسم کنید ، از سرشانه ۲۰_۲۵سانت پایین امده برای بلندی حلقه استین و خط بین کارور و...آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید روی همگرد را رسم کنید ، قد استین را تا بازو رسن کنید و الگو را دوسانت از پهلو گشاد کنید ، ۱/۲دور بازو پایین امده و کیمونو را ب ۴_۵سانت زیر خط سینه ب خط پهلو وصل کنید ، خط شکست را بکشید و دوتا لقی ۰/۷۵میل روی،الگو بگیرید ، روی سرشانه ۸سانت داخل شده و یقه ارشال را طراحی کنید پهنای یقه را ۱۰_۱۲سانت در نظر بگیرید و...آموزش دوخت کت یقه انگلیسی + الگو

آموزش دوخت کت یقه انگلیسی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید ، خط شکست را بکشید و دوتا لقی ۰/۷۵میل روی،الگو بگیرید ، پهنای یقه را ۱۰_۱۲سانت در نظر بگیرید و یقه را طراحی کنید...