آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  چهارشنبه، 29 آبان 1398

slide1
slide2
slide5
slide3
slide4

آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه

آموزش دوخت لباس همراه الگوی پایه
کادری ب عرض/۱/۲دور باسن یا دور سینه بعلاوه ۶_۷س بکشید و ب طول قد لباس بزای خطهای عرضی از کادر ب اندازه ۱/۶دور گردن بعلاوه ۱پایین امده و خط،گردن رسم‌میکنیم . از خط،گردن قد بالاتنه پایین امده و خط کمر را رسم‌میکنیم از بین خط،گردن و خط کنر نصف کرده خط،سینه رسم میکنیم و خط،سینه و خط،گردن را نصف خط،کارور را بدست میاوریم ، از نقطه ۱_۱۶تمام...آموزش اصول اولیه اندازه گیری بالاتنه

آموزش اصول اولیه اندازه گیری بالاتنه
ابتدا نواری را دور کمر میبندیم(نوار کرسله) .. گودی کمر دقیقا روب روی ارنج هست دست را صاف نگه دارید و نقطه روبروی ارنج میشه گودی کمر ) اندازه بالاتنه را از گودی گردن تا جایی ک نوار بسته شده اندازه بگیرید دور سینه را مثل کمر مقداری ازاد جوری ک متر مقداری حرکت کنه یا با چهار انگشت ایستاده اندازه میگیریم دور کمر را مقداری ازاد یا ی انگشت زیر...آموزش دوخت سویشرت + الگو

آموزش دوخت سویشرت + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود توجه کنید برای. این گشادی کت ۱/۴های دورباسن سینه کمر بعلاوه۲شود قد استین را اضاف کنید و یقه را از گودی گردن دو سانت و از وسط جلو‌۳_۴سانت گشاد کنید . استین را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود از سرشانه ۷_۸س پایین امده و طراحی را انجام دهبد و ب وسط جلو ۸_۱۰سانت اضاف کنید الگوی پشت را کشیدن و گودی پهلو را صاف کنید و پنس زیر سینه روی الکو باز میماند الگوی پشت را مثل شکل اصلاح کنید استین را باکادر ۱/۲دور بازو بعلاوه ۶_۵بکشید مچ...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه راهم میتوانید انتقال دهید هم میتوتید خالی کنید یقه را گشاد کنید و کمر را برش دهید بعد از جدا کردن کمر قسمت پایین را اوزمان دهید مقداری یقه را مثل شکل طراحی کتید روی یقه نیم سانت لقی،بگیرید و‌حلقه را ۱/۵_۲سانت تنگ کنید الگو پشت را بکشید و تغییرات را مثل شکل اعمال کنید بالاتنه پشت و...آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت کت یقه انگلیسی + الگو

آموزش دوخت کت یقه انگلیسی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود توجه کنید برای. این گشادی کت ۱/۴های دورباسن سینه کمر بعلاوه۲_۳شود بذای رویهمگزد ۶_۸سانت اضاف کنید و خط شکست را بکشید و سه تا لقی روی الگو بگیرید پهنای یقه را۱۰_۱۲سانت بگیرید و طراحی را انجام دهید برگرد پشت را مثل شکل طراحی کتید و ۱/۲یقه...آموزش وصل کمر به دامن یا شلوار / سجاف

آموزش وصل کمر به دامن یا شلوار / سجاف
ابتدا کمر را از سمت روی آن برروی خط کمر قرار دهید و سنجاق بزنید درزهای پهلو را برروی هم منطبق و جفت کنید و سپس روی آن را کوک بزنید و روی درز را چرخ کنید در این مرحله اضافه زاپاس درز را بچینید مابقی زاپاس را بطرف کمر (بالا) هدایت کنید و سپس اتو بزنید از سمت پشت در حالی که سجاف را بالا نگه داشتید تا توی درز کمر نرود در این مرحله سجاف را...آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو

آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید تبدیل ب الکوی پالتو‌کنید چند پست قبلتر هست الکوی،پالتو پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود این پالتو ازاد میباشد یقه را گشاد کنید وبازی،یقه را بکشید و لقی،را فراموش نکنید اگه خواستید برای این مدل دکمه بذارید توجه کنید ک بازی یقه هر مقدار هست شما دوسانت بالاتر بگیرید ک دکمه...آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید و برش از سرشانه را طراحی کنید ۸سانت رویهمگرد اضاف کنید فاصله کارور و‌یقه را نصف کنید ۱۰_۱۳سانت خارج شوید یقه را مثل شکل طراحی کتید خطشکست فرضی بکشید و ۱/۲یقه پشت بالا بزوید یقه را مثل شکل طراحی کنید تکه هاشور خورده را کپی کنید برای سجاف الگوی پشت را...