آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  دوشنبه، 22 مهر 1398

slide4
slide3
slide5
slide1
slide2

آموزش دوخت مانتو لی + الگو

آموزش دوخت مانتو لی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ببندید برش عصایی را طراحی کنید خط شکست را بکشید و باتوجه ب بازی و گشادی،یقه دوتا سه تا لقی نیم سانت بگیرید یقه را طراحی کنید و پهلو را اوزمان دهید یک دوم یقه پشت را بالا رفته از گوشه گردن و پهنای یقه را بکشید یقه را کپی کنید و سه اوزمان نیم سانت دهید کادر برای لیفه مانتو...آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه پیلی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه روی الگو باز میماند یقه را ۸_۹سانت گشاد کنید (توجه داشته باشید که برای شومیزها اکثرا نیاز به پنس،سرشانه نداریم) از گوشه گردن ۱س خارج و یقه ایستاده را طراحی کنید از خط وسط جلو ۱/۵سانت داخل شده و اوزمان دهید و دوباره سه سانت داخل شوید و اوزمان دوسانت دهید برای پیلی از...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ب پنس کنفور ‌انتقال دهید قد استین را ب بالاتنه اضاف کنید یقه را گشاد کنید روی استین قسمت هاشور زده را حذف کنید و پنس کنفور را ب یقه انتقال دهید و اوزمان دهید یقه را برای چین اوزمان ۷_۹سانت دهید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل تغییرات را اعمال کنید برای یقه ۵سانت زاپاس قرار دهید برای،لیفه...آموزش دوخت مانتو تابستانه + الگو

آموزش دوخت مانتو تابستانه + الگو
الگوی،بالاتنه را کشیده قد استین را اضاف کنید برای مچ ۱۵_۱۸سانت پایین امده ب ۸_۱۰ سانت ب زیر سینه وصل کنید از خط باسن ۲۵_۳۰ سانت پایین امده و ۳۰ سانت خارج شده وب زیر حلقه وصل کنید و از پای لبای ۱۲ سانت خارج شده و مثل شکل طراحی کنید الگوی پشت را بکشید و دقیقا مثل جلو طراحی کنید نکته : مقدار پارچه دوقد جنس پارچه : پارچه های خنک تابستانی...آموزش دوخت مانتو آبشاری غیر قرینه + الگو

آموزش دوخت مانتو آبشاری غیر قرینه + الگو
االگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید از گودی گردن ۳۰_۳۵سانت خارج شده و ابشاری رت طراحی کنید ۱/۲یقه پشت را بالا رفته و ۶_۸سانت پهنای یقه را در نظر بگیرید و طراحی یقه راانجام‌دهید از خط،باسن ۳۰_۳۵سانت پایین امده و تا قد کامل جلو وصل کنید این مانتو چون غیر قرینه هست طرف مقابل را مثل شکل بکشید الگوی،بالاتنه پشت را کشیده و مثل شکل طراحی...آموزش دوخت مانتو برش دار آستین کلوش + الگو

آموزش دوخت مانتو برش دار آستین کلوش + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر سینه را ب پهلو ‌انتقال دهید یقه را گشاد کنید ، از خط،سینه ۳_۴سانت پایین امده و برش دهید و اوزمان ۴_۶سانت برای پیلی دهید ، از خط پهلو ۲_۳سانت و در امتداد پتس زیر سینه۵_۷سانت اوزمان دهید و برای دوخت دکمه مخفی(قابک) کادری مثل شکل بکشید و ب سمت چپ لباس دوخت شود ، الگوی پشت...آموزش دوخت مانتو کمر چین دار + الگو

آموزش دوخت مانتو کمر چین دار + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید پنس سرشانه ببندید در امتداد پنس زیر سینه اوزمان دهید مانند شکل حلقه را اصلاح کنید یقه را گشاد کنید این الگوی جلوی زیرسارافونی هست ، الگوی پشت زیر سارافونی را طراحی کنید ، الگوی بالاتنه با هر متدی هستید برای مانتو بکشبد پنس سرشانه بسته و یقه را گشاد کنید یقه گرد هست شما مقدار گشادی را میتوانید تغییر دهید(...آموزش دوخت کلوش ساحلی + الگو

آموزش دوخت کلوش ساحلی + الگو
برای این مدل از الگوی کلوش استفاده کنید ۱/۶دور سینه را تقسیم ب ۶کنید و مثل شکل بکشید قد لباس را بکشید فاصله c_D را جایی ک جهت فلش هست اندازه زده و تقسیم به ۵ کنید روی قد لباس ۲۰_۲۵ سانت و از روز گردی گردن ۱/۵ جدا کنید و حلقه استین را طراحی کنید درنهایت الگو ب این صورت میباشد و برای دور یقه نواری مثل کادر جدا کنید و دورتا دور یقه دوخت کنید...آموزش دوخت مانتو غیر قرینه + الگو

آموزش دوخت مانتو غیر قرینه + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید پنس سرشانه ببندید و الگو را کپی کنید تا الگوی کامل جلو داشته باشید برش عصایی را طراحی کنید و یقه را ۴_۵ سانت گشاد کنید تکه شماره ۱را مثل شکل طراحی کنید گوشه گردن هم ۱سانت گشاد شود تکه دو را طراحی کنید عصایی را برش بزنید الگو‌بالاتنه پشت را بکشید و مثل عکس طراحی کنید...آموزش دوخت مانتو محرم + الگو

آموزش دوخت مانتو محرم + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را به پهلو‌ انتقال دهید روی همگرد برای این مدل نیاز نداریم ، یقه ۷را طراحی کنید و دوتا لقی نیم سانت بگیرید تکه جلوی مانتو را ۵_۷سانت از خط وسط جلو‌داخل شده و برش دهید ، از خط پهلو روی خط کمر ۵_۷یانت بالا رفته از خط وسط جلو ۲_۳سانت پایین امده و و برش را طراحی کنید ،...