آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  دوشنبه، 22 مهر 1398

slide4
slide3
slide5
slide1
slide2

آموزش وصل کمر به دامن یا شلوار / سجاف

آموزش وصل کمر به دامن یا شلوار / سجاف
ابتدا کمر را از سمت روی آن برروی خط کمر قرار دهید و سنجاق بزنید درزهای پهلو را برروی هم منطبق و جفت کنید و سپس روی آن را کوک بزنید و روی درز را چرخ کنید در این مرحله اضافه زاپاس درز را بچینید مابقی زاپاس را بطرف کمر (بالا) هدایت کنید و سپس اتو بزنید از سمت پشت در حالی که سجاف را بالا نگه داشتید تا توی درز کمر نرود در این مرحله سجاف را...آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو

آموزش دوخت پالتو کلاه دار + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید تبدیل ب الکوی پالتو‌کنید چند پست قبلتر هست الکوی،پالتو پنس سرشانه را ببندید پنس،زیر سینه روی الگو باز میماند گودی پهلو از بین میرود این پالتو ازاد میباشد یقه را گشاد کنید وبازی،یقه را بکشید و لقی،را فراموش نکنید اگه خواستید برای این مدل دکمه بذارید توجه کنید ک بازی یقه هر مقدار هست شما دوسانت بالاتر بگیرید ک دکمه...آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید و برش از سرشانه را طراحی کنید ۸سانت رویهمگرد اضاف کنید فاصله کارور و‌یقه را نصف کنید ۱۰_۱۳سانت خارج شوید یقه را مثل شکل طراحی کتید خطشکست فرضی بکشید و ۱/۲یقه پشت بالا بزوید یقه را مثل شکل طراحی کنید تکه هاشور خورده را کپی کنید برای سجاف الگوی پشت را...آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید برش از سرشانه را طراحی کنید خط،شکست را بکشید دوتا لقی ۰/۵میل روی یقه بگیرید خط شکست را ب سه قسمت تقسیم‌کنید و و روی نقطه دوسوم یقه را طراحی کنید طراحی یقه را با دقت و ظرافت انجام‌دهید یقه رو کپی کنید تکه رویی یقه را طبق شکل طراحی کنید و کپی کنید برگرد...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید برای این مدل ۳_۴سانت ب خط وسط جلو اضاف کنید یقه را ۲_۳سانت گشاد کنید از گوشه گردن خط،صافی را تا پایین بکشبد و روی سرشانه را ۹_۱۱سانت علامت بزنید و تا ۵سانت بالای خط کمررسم کنید از خط پهلو در امتداد طراحی ۱/۴+۲خارج شده و تکه را ۵_۷سانت در نظر بگیرید...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید و یقه را گشاد کتید و پنس زیر سینه روی الگو باقی میماند در امتداد پنس زیر سینه اوزمان شکسته دهید و در پهلو هم اوزمان دهید قسمت هاشور زدن قرمز برای سجاف کنید الگوی پشت را کشبده و مثل شکل اوزمان دهید یقه را گشاد کنید و سجاف را کپی کنید الگوی آستین را کشیده مچ را جدا کنید و استین را اوزمان دهید نکته :...آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو

آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیرسینه هم بسته شود بعد از بستن پنس ها را ب یقه انتقال دهید و ب خط وسط جلو ۳سانت برای پیلی وسط جلو اضاف کنید یقه را مقداری گشاد کنید الگوی پشت را بکشید یقه را گشاد کنید الگوی استین سه ربع بکشید برش را طراحی کنید فاصله Aتا. Bرا اندازه بگیرید کادری بکشید و مثل شکل اوزمان دهید ک حاالت حلزونی...آموزش دوخت کت یقه آمریکایی + الگو

آموزش دوخت کت یقه آمریکایی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببنو برش عصایی را طراحی کنید خط شکست را بکشید ودوتا تا لقی ۰/۷۵میل بگیرید روی یقه یک دوم یقه پشت را بالا رفته و ۷_۸سانت پخنای یقه خارج شوید یقه را مثل شکل طراحی کنید یقه را کپی کنید و سه تا اوزمان نیم سانت دهید جیب را روی باسن کوچیک طراحی کنید #جیب_فیلتاب الگوی پشت را بکشید و برش عصایی دهید استین ساده...آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر،سینه باز میماند از خط کارور ۳_۴سانت پایین امده و بذش میزنیم فاصله الف تا ب را مشخص کنید روی حلقه را اندازه بگیرید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را کشیده مچ را جدا کنید فاصله ای ک روی بالاتنه را اندازه زدید روی تاج استین مثل شکل جدا کنید مقداری ب...