آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  پنج شنبه، 8 اسفند 1398

slide4
slide2
slide3
slide5
slide1

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر،سینه باز میماند از خط کارور ۳_۴سانت پایین امده و بذش میزنیم فاصله الف تا ب را مشخص کنید روی حلقه را اندازه بگیرید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را کشیده مچ را جدا کنید فاصله ای ک روی بالاتنه را اندازه زدید روی تاج استین مثل شکل جدا کنید مقداری ب...آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو

آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید ب پنس کنفور منتقل کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید و دوتا لقی روی یقه بکیرید و دوسانت از سرشانه کم کنید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید تقسیم بندی والان را طبق شکل روی استین انجام دهید طراحی والان را انجام دهید قسمت هاشور خورده دورریز میباشد والان را کپی کنید و اوزمان...آموزش دوخت پیراهن چپ و راستی + الگو

آموزش دوخت پیراهن چپ و راستی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید از خط کمر یک چهارم خط کمر منهای ۳_۴سانت رسم کنید خط شکست را بکشید و سه تا لقی ۰/۷۵میل بگیرید روی یقه ۳_یقه انگلیسی را طراحی کنید یک دوم یقه پشت را بالا رفته و ۷_۸سانت پخنای یقه خارج شوید یقه را کپی کنید و مثل شکل طراحی کنید و سه تا اوزمان ایجاد کنید روی یقه پشت ک یقه خوب پشت گردن بخوابه بالاتنه...آموزش دوخت شلوار لنگی + الگو

آموزش دوخت شلوار لنگی + الگو
کادر شلوار را طبق شکل بکشید خط صافی را از فاق تا دمپا بکشید از خط پهلو یکسانت بالا رفته ب فاق وصل کنید از پهلو ۱/۴_دور کمر خار ج شوید ب دمپا خط صافی رسم‌کنید و پایین دمپا را هلال کند الگوی،پشت را مثل جلو بکشزد این تفاوت ک گشادی فاق پشت بیشتر هست و پشت کمر باید سه سانت بلندتر باشه قسمتهای علامت زده را در پاچه شلوار پشت جلو بهم بدوزید بعد...آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو

آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند از خط،سینه ۳۵_۴۰سانت خارج شده ب گوشه گردن وصل کنید از خط وسط جلو ۱۰_۱۵سانت خارج شده و ب یقه وصل کنید از پهلو ۸_۹سانت خارج شده و پهبو را گشاد کنید از پهلو ۱۰_۱۲سانت بالا رفته و طراحی کنید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل پهلو را گشاد کنید الگوی استین را ساده را...آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه هفت + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید (توجه داشته باشید ک برای شومیزها اکثرا نیاز ب پنس،سرشانه نداریم) یقه ۷را بصورت مقداری هلال طراحی کنید برای یقه سه سانت از گوشه گردن ۷_۸سانت پایین امده و علامت بزنید و اندازه میگیریم و بعلاوه یقه پشت کرده و یقه را میکشیم یقه سه سانت را طراحی کنید...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه راببندید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید از گودی گردن ۳_۴سانت پایین امده و از حلقه ۱_۲سانت برش دهید روی برش ۲تا اوزمان ۳_۴سانت بدهید یقه را گشاد کنید قسمت نقطه چین را کپی کنید و هفت یقه را ب یقه بدوزید و قسمت علامت ( ً)خورده را تا بزنید و اتو کنید یقه سه سانت را رسم‌کنید الگوی پشت را...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند یقه را گشاد کنیدلقی نیم سانت بگیرید از گودترین قسمت حلقه خطی،صاف تا پایین بکشید قد مورد نظر والان استین تا بازو اندازه گرفته خارج شوید و ب برش وصل کنید قسمت هاشور زده را کپی کنید وللان را اوزمان دهید و بشکل حلزونی در بیاورید خط صاف برش میخورد و‌حلزونی بین این...آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو

آموزش دوخت شومیز یقه گرد + الگو
الگوی بالاتنه را بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر،سینه ب پهلو انتقال دهید و یقه را گرد گشاد کنید دوتا لقی نیم بگیرید الگو را مثل شکل طراحی کنید به تعداد پیلیها اوزمان سه سانت دهید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را بکشید و تکه شماره یک لاله را طراحی کنید تکه ۲ آستین لاله را بکشید نکته : مقدار پارچه دوق قد...آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو

آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید و خط شکست را طراحی کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید یقه را کپی کنید برش ب صورت اریب مثل شکل طراحی کنید و اوزمان دهید الگو بعداز اوزمان بالاتنه پشت را بکشید پنس را از پهلو رد کنید و پنج_شش سانت زیر خط کمر برش دهید برش کمر را اوزمان دهید الگوی،استین را برکشید و مثل شمل برشها را انجام...