آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  چهارشنبه، 2 بهمن 1398

slide3
slide5
slide2
slide4
slide1

آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو

آموزش دوخت پالتو یقه دوبل بارانی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید الگو را طبق شکل تبدیل ب الگوی،پالتو کنید برش از سرشانه را طراحی کنید خط،شکست را بکشید دوتا لقی ۰/۵میل روی یقه بگیرید خط شکست را ب سه قسمت تقسیم‌کنید و و روی نقطه دوسوم یقه را طراحی کنید طراحی یقه را با دقت و ظرافت انجام‌دهید یقه رو کپی کنید تکه رویی یقه را طبق شکل طراحی کنید و کپی کنید برگرد...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید برای این مدل ۳_۴سانت ب خط وسط جلو اضاف کنید یقه را ۲_۳سانت گشاد کنید از گوشه گردن خط،صافی را تا پایین بکشبد و روی سرشانه را ۹_۱۱سانت علامت بزنید و تا ۵سانت بالای خط کمررسم کنید از خط پهلو در امتداد طراحی ۱/۴+۲خارج شده و تکه را ۵_۷سانت در نظر بگیرید...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید و یقه را گشاد کتید و پنس زیر سینه روی الگو باقی میماند در امتداد پنس زیر سینه اوزمان شکسته دهید و در پهلو هم اوزمان دهید قسمت هاشور زدن قرمز برای سجاف کنید الگوی پشت را کشبده و مثل شکل اوزمان دهید یقه را گشاد کنید و سجاف را کپی کنید الگوی آستین را کشیده مچ را جدا کنید و استین را اوزمان دهید نکته :...آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو

آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت شومیز + الگو

آموزش دوخت شومیز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیرسینه هم بسته شود بعد از بستن پنس ها را ب یقه انتقال دهید و ب خط وسط جلو ۳سانت برای پیلی وسط جلو اضاف کنید یقه را مقداری گشاد کنید الگوی پشت را بکشید یقه را گشاد کنید الگوی استین سه ربع بکشید برش را طراحی کنید فاصله Aتا. Bرا اندازه بگیرید کادری بکشید و مثل شکل اوزمان دهید ک حاالت حلزونی...آموزش دوخت کت یقه آمریکایی + الگو

آموزش دوخت کت یقه آمریکایی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببنو برش عصایی را طراحی کنید خط شکست را بکشید ودوتا تا لقی ۰/۷۵میل بگیرید روی یقه یک دوم یقه پشت را بالا رفته و ۷_۸سانت پخنای یقه خارج شوید یقه را مثل شکل طراحی کنید یقه را کپی کنید و سه تا اوزمان نیم سانت دهید جیب را روی باسن کوچیک طراحی کنید #جیب_فیلتاب الگوی پشت را بکشید و برش عصایی دهید استین ساده...آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو

آموزش دوخت شومیز مشکی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید پنس زیر،سینه باز میماند از خط کارور ۳_۴سانت پایین امده و بذش میزنیم فاصله الف تا ب را مشخص کنید روی حلقه را اندازه بگیرید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید الگوی استین را کشیده مچ را جدا کنید فاصله ای ک روی بالاتنه را اندازه زدید روی تاج استین مثل شکل جدا کنید مقداری ب...آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو

آموزش دوخت شومیز پاپیونی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید ب پنس کنفور منتقل کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید و دوتا لقی روی یقه بکیرید و دوسانت از سرشانه کم کنید الگوی بالاتنه پشت کشیده و مثل شکل تغییرات را اعمال کنید تقسیم بندی والان را طبق شکل روی استین انجام دهید طراحی والان را انجام دهید قسمت هاشور خورده دورریز میباشد والان را کپی کنید و اوزمان...آموزش دوخت پیراهن چپ و راستی + الگو

آموزش دوخت پیراهن چپ و راستی + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس سرشانه را ببندید از خط کمر یک چهارم خط کمر منهای ۳_۴سانت رسم کنید خط شکست را بکشید و سه تا لقی ۰/۷۵میل بگیرید روی یقه ۳_یقه انگلیسی را طراحی کنید یک دوم یقه پشت را بالا رفته و ۷_۸سانت پخنای یقه خارج شوید یقه را کپی کنید و مثل شکل طراحی کنید و سه تا اوزمان ایجاد کنید روی یقه پشت ک یقه خوب پشت گردن بخوابه بالاتنه...آموزش دوخت شلوار لنگی + الگو

آموزش دوخت شلوار لنگی + الگو
کادر شلوار را طبق شکل بکشید خط صافی را از فاق تا دمپا بکشید از خط پهلو یکسانت بالا رفته ب فاق وصل کنید از پهلو ۱/۴_دور کمر خار ج شوید ب دمپا خط صافی رسم‌کنید و پایین دمپا را هلال کند الگوی،پشت را مثل جلو بکشزد این تفاوت ک گشادی فاق پشت بیشتر هست و پشت کمر باید سه سانت بلندتر باشه قسمتهای علامت زده را در پاچه شلوار پشت جلو بهم بدوزید بعد...