آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  یکشنبه، 4 اسفند 1398

slide3
slide2
slide5
slide4
slide1

آموزش مانتو آبشاری آستین دار+ الگو

آموزش مانتو آبشاری آستین دار+ الگو
الگوی بالاننه را کشید پنس سرشانه را ببیندید ب پنس زیر سینه انتقال دهید و‌اوزمان ۷_۸سانت بدین ،از پهلو پایین لباس ۱۵_۲۰سانت اوزمان دهید گودی پهلو‌و سینه را در حد دوسانت گشاد و ازادی بدین ،از قد لباس ۷۰_۷۵یانت پایین امده و ۱۰_۱۲سانت خارج شوید و یقه را بکشید ،یقه را کامل کتید....آموزش دوخت شنل + الگو

آموزش دوخت شنل + الگو
ابتدا پهنای سرشانه را روتن اندازه بگیرید دایره ای با قطر ۱۰۰_۱۳۰سانت رسم کنید فاصله ABراتقسیم به ۴کنید از قسمت اول ۱/۲پهنای سرشانه ب طرفین بروید...آموزش فون کردن مانتو

آموزش فون کردن مانتو
به دو صورت میشه این کارو انجام داد ، اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم ، دوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلا ، برای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیم ، برای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم...آموزش دوخت مانتو اسپرت یقه فرنچ + الگو

آموزش دوخت مانتو اسپرت یقه فرنچ  + الگو
الگو بالاتنه را کشیده پنس،سرشانه را بسته پنس،زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید (در مورد این انتقال توضیح میدم‌ک اگه مثلا پتس زیر سینه ۲سانت هست این دوسانت را از خط پهلو روی خط کمر کم کنید ) ، روی خط کارور را برش دهید و پهلو را اوزمان دهید ، فاصله بین هط وسط جلو و پهلو را ب سه قسمت تقسیم‌کنید و ۱/۳از سمت پهلو را حدا کنید و برش را ایجاد کنید...آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو

آموزش دوخت شنل زمستانه + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو پنس زیر سینه باز میماند ، قد استین را ب سرشانه اضافه کرده و پهلوی شنل را مثل شکل طراحی کنید ، الگوی پشت را بکشید و و قد استین را ب سرشانه اضافه کنید ، پهلو را مثل شکل طراحی کنید ، یقه شکاری روی فرنچ را مثل شکل طراحی کنید ....آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو

آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو یقه را ۳_۴سانت گشاد کنید ، برش عصایی را طراحی و از قسمت کمر برش دهید ، الگو را از خط کمر برش دهی کنید د . و در قسمت برش عصایی مثل شکل اوزمان دهید برای پیلی ، روی همگرد را ۶_۸س در نظر بگیرید و یقه را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید برای این مدل ۳_۴سانت ب خط وسط جلو اضاف کنید یقه را ۲_۳سانت گشاد کنید از گوشه گردن خط،صافی را تا پایین بکشبد و روی سرشانه را ۹_۱۱سانت علامت بزنید و تا ۵سانت بالای خط کمررسم کنید از خط پهلو در امتداد طراحی ۱/۴+۲خارج شده و تکه را ۵_۷سانت در نظر بگیرید...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید و یقه را گشاد کتید و پنس زیر سینه روی الگو باقی میماند در امتداد پنس زیر سینه اوزمان شکسته دهید و در پهلو هم اوزمان دهید قسمت هاشور زدن قرمز برای سجاف کنید الگوی پشت را کشبده و مثل شکل اوزمان دهید یقه را گشاد کنید و سجاف را کپی کنید الگوی آستین را کشیده مچ را جدا کنید و استین را اوزمان دهید نکته :...آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو

آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...