آموزش خیاطی دوخت و دوز ، ایجاد کسب و کار خانگی برای بانوان

آموزش خیاطی آسان در خانه

                  دوشنبه، 22 مهر 1398

slide4
slide3
slide5
slide1
slide2

آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو

آموزش دوخت مانتو بارانی یقه انگلیسی با برگرد یقه مردانه پایه جدا + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید اگه الگوتون پنس سرشانه دارد ان را ببندیدو یقه را ۳_۴سانت گشاد کنید ، برش عصایی را طراحی و از قسمت کمر برش دهید ، الگو را از خط کمر برش دهی کنید د . و در قسمت برش عصایی مثل شکل اوزمان دهید برای پیلی ، روی همگرد را ۶_۸س در نظر بگیرید و یقه را مثل شکل طراحی کنید...آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو‌انتقال دهید برای این مدل ۳_۴سانت ب خط وسط جلو اضاف کنید یقه را ۲_۳سانت گشاد کنید از گوشه گردن خط،صافی را تا پایین بکشبد و روی سرشانه را ۹_۱۱سانت علامت بزنید و تا ۵سانت بالای خط کمررسم کنید از خط پهلو در امتداد طراحی ۱/۴+۲خارج شده و تکه را ۵_۷سانت در نظر بگیرید...آموزش دوخت مانتو + الگو

آموزش دوخت مانتو + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید و یقه را گشاد کتید و پنس زیر سینه روی الگو باقی میماند در امتداد پنس زیر سینه اوزمان شکسته دهید و در پهلو هم اوزمان دهید قسمت هاشور زدن قرمز برای سجاف کنید الگوی پشت را کشبده و مثل شکل اوزمان دهید یقه را گشاد کنید و سجاف را کپی کنید الگوی آستین را کشیده مچ را جدا کنید و استین را اوزمان دهید نکته :...آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو

آموزش دوخت مانتو آستین گل رز + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید یقه را گشاد کنید و برش،از کمر دهید از پهلو ۱۰سانت بالا رفته و هلال کنید پنس زیرسینه راببندید و‌مقداری اوزمان دهید الگوی پشت را بکشید پنس زیر سینه راببندید و و مقداری اوزمان دهید و یقه را مقداری گشاد کنید از خط پهلو ۱۵_۱۷سانت خارج شده و هلال را طراحی کنید الگوی استین را بکشید و دوسانت زیر ارنج را برش دهید برش و تکه...آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو

آموزش دوخت مانتو آبشاری + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بدون پنس سرشانه بکشید پنس زیر سینه باز میماند از خط،سینه ۳۵_۴۰سانت خارج شده ب گوشه گردن وصل کنید از خط وسط جلو ۱۰_۱۵سانت خارج شده و ب یقه وصل کنید از پهلو ۸_۹سانت خارج شده و پهبو را گشاد کنید از پهلو ۱۰_۱۲سانت بالا رفته و طراحی کنید الگوی پشت را بکشید و‌مثل شکل پهلو را گشاد کنید الگوی استین را ساده را...آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو

آموزش دوخت مانتو دو رنگ + الگو
الگوی بالاتنه را بکشید پنس زیر سینه را ب پهلو انتقال دهید و خط شکست را طراحی کنید یقه را مثل شکل طراحی کنید یقه را کپی کنید برش ب صورت اریب مثل شکل طراحی کنید و اوزمان دهید الگو بعداز اوزمان بالاتنه پشت را بکشید پنس را از پهلو رد کنید و پنج_شش سانت زیر خط کمر برش دهید برش کمر را اوزمان دهید الگوی،استین را برکشید و مثل شمل برشها را انجام...آموزش دوخت مانتو لی + الگو

آموزش دوخت مانتو لی + الگو
الگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید پنس سرشانه را ببندید برش عصایی را طراحی کنید خط شکست را بکشید و باتوجه ب بازی و گشادی،یقه دوتا سه تا لقی نیم سانت بگیرید یقه را طراحی کنید و پهلو را اوزمان دهید یک دوم یقه پشت را بالا رفته از گوشه گردن و پهنای یقه را بکشید یقه را کپی کنید و سه اوزمان نیم سانت دهید کادر برای لیفه مانتو...آموزش دوخت مانتو تابستانه + الگو

آموزش دوخت مانتو تابستانه + الگو
الگوی،بالاتنه را کشیده قد استین را اضاف کنید برای مچ ۱۵_۱۸سانت پایین امده ب ۸_۱۰ سانت ب زیر سینه وصل کنید از خط باسن ۲۵_۳۰ سانت پایین امده و ۳۰ سانت خارج شده وب زیر حلقه وصل کنید و از پای لبای ۱۲ سانت خارج شده و مثل شکل طراحی کنید الگوی پشت را بکشید و دقیقا مثل جلو طراحی کنید نکته : مقدار پارچه دوقد جنس پارچه : پارچه های خنک تابستانی...آموزش دوخت مانتو آبشاری غیر قرینه + الگو

آموزش دوخت مانتو آبشاری غیر قرینه + الگو
االگوی بالاتنه را با هر متدی هستید بکشید از گودی گردن ۳۰_۳۵سانت خارج شده و ابشاری رت طراحی کنید ۱/۲یقه پشت را بالا رفته و ۶_۸سانت پهنای یقه را در نظر بگیرید و طراحی یقه راانجام‌دهید از خط،باسن ۳۰_۳۵سانت پایین امده و تا قد کامل جلو وصل کنید این مانتو چون غیر قرینه هست طرف مقابل را مثل شکل بکشید الگوی،بالاتنه پشت را کشیده و مثل شکل طراحی...