لوازم مورد نیاز برای خیاطی

لوازم مورد نیاز برای خیاطی

۱۸ شهریور ۹۷

لوازم مورد نیاز برای شروع کار: ۱-کاغذ الگو کاغذ الگو می تواند سفید یا قهوه ای باشد. از کاغذ قهوه ای برای کشیدن و کاغذ سفید برای کپی کردن استفاده می شود. اگر می خواهید یک نوع کاغذ بخرید سفید را انتخاب کنید که هر دو استفاده را دارد. این کاغذ ها در ضخامت های مختلف وجود دارند که باید...

آموزش دوخت انواع دامن کلوش

آموزش دوخت انواع دامن کلوش

۱۸ شهریور ۹۷

دامن های کلوش دامن هایی هستند که به صورت قطاعی از دایره برش می خورند. قسمتی از دامن که برش خورده و خارج می شود راس کلوش نامیده می شود. برای برش زدن دامن های کلوش نیازی به کشیدن الگو ندارید! محاسبه راس کلوش شماره۱: دورکمر تقسیم بر ۳ ضرب در ۲ برای برش زدن این دامن پارچه را طوری...

نوشته‌های ویژه